อัลบั้มภาพ

เปิดตัวหนังสือ Little Chiang Mai

วันที่ 08 ก.พ. 2560 เวลา 14:57 น.
 619
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Little Chiang Mai และร่วมพูดคุยกับนักเขียนและนักออกแบบ โดย คุณวชิรา รุชิรกนก คุณโตมร ศุชปรีชา และคุณดนยา บุนนาค สนใจซื้อหนังสือที่งานรายได้ ราคาชุดละ 950 บาท

ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์