อัลบั้มภาพ

ศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:06 น.
 830
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ามาดูงาน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ททท. ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยว วันนี้ 19 เม.ย.2560 โดย คุณฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์