อัลบั้มภาพ

จับเข่าคุย...คุ้ยข่าวสาร

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
 1453
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 จัดเสวนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง "จับเข่าคุย...คุ้ยข่าวสาร" เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์