หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการบูรณาการข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น [e-book]

ดาวน์โหลดที่นี่  

วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 15:36 น.

การศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2563 [e-book]

ดาวน์โหลดที่นี่  

วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 15:26 น.

Domestic tourism in Thailand = สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2543 (รายปี)

ดาวน์โหลดที่นี่

วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 14:23 น.

Domestic tourism = สถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ [e-book]

ดาวน์โหลดที่นี่

วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 14:15 น.

TAT Review Magazine 1/2015

เจอนั่น เจอนี่ ปี 2558 Journal Journey 2015 1) การเปลี่ยนแปลง เพื่อนๆ จากหลายหน่วยงานได้สอบถามและทักท้วงเรื่องหัวหนังสือ ...

วันที่ 21 ต.ค. 2558 เวลา 22:19 น.

TAT Review Magazine 2/2015

  Modern Tourists : Catch me if you can ระหว่าง Sharing Economy กับ Hip Tourism จะเลือกเรื่องไหนขึ้นปกดี ...

วันที่ 21 ต.ค. 2558 เวลา 22:08 น.

TAT Review Magazine 3/2015

Gender Tourism, Human Right Human Left ท่องเที่ยวหลากหลาย ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย ผู้ชายเลี้ยวขวา “จู้จี้ ...

วันที่ 21 ต.ค. 2558 เวลา 22:00 น.

TAT Review Magazine 4/2015

พลิกทีละหน้า ช้าๆ ชัดๆ มิตรสหายท่านหนึ่ง กล่าวว่า ‘ความช้า’ คือ ความหรูหราใหม่ มิตรสหายท่านเดิม ...

วันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 14:11 น.
ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์