หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

TAT Review Magazine 1/2015

วันที่ 21 ต.ค. 2558 เวลา 22:19 น.
 371
UploadImage

เจอนั่น เจอนี่ ปี 2558
Journal Journey 2015


1) การเปลี่ยนแปลง
เพื่อนๆ จากหลายหน่วยงานได้สอบถามและทักท้วงเรื่องหัวหนังสือ TAT Tourism Journal มาเป็นแรมปี ประเด็นที่ทักท้วงคือ เนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังสือ มันไม่อยู่ในข่ายของการเป็น Journal

 

การเป็น journal หรือ วารสารวิชาการ จะต้องเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกว่า peer-reviewed ส่วนใหญ่จะเป็นบทความเกี่ยวกับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน

ดังนั้น เพื่อกำจัดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ ททท. จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนหัวหนังสือ จาก TAT Tourism Journal เป็น TAT Review ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอในเล่ม พร้อมกับเปลี่ยนเว็บไซต์เป็น www.tatreviewmagazine.com

2) ความเป็นมา ความเป็นไป ความเป็นไทยในยุคปลาเร็ว กิน ปลาช้า
theme ของการนำเสนอข้อมูลใน TAT Review ไตรมาสแรกของปี 2558 คือ ท่องเที่ยววิถีไทย หรือ Thainess to the world เนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละคอลัมน์จึงวนเวียนอยู่กับเรื่อง ‘ความเป็นไทย’ บ้าง ‘วิถีไทย’ บ้าง อยากให้ลองอ่านดูว่า มุมมองเรื่องความเป็นไทยของผู้เขียนแต่ละท่านเป็นอย่างไร ความเป็นไทยได้ถูกสถาปนาให้เป็นอะไรบ้าง มุมมองความเป็นไทยได้ถูกแช่แข็งอยู่กับที่ หรือ เคลื่อนไหวไปในมิติใด

พูดถึงเรื่อง ‘ความเป็นไทย’ ทำให้นึกถึงตอนยังเป็นสาว ราวๆ เกือบยี่สิบปีมาแล้ว ผู้เขียนเคยอ่านหนังสือชื่อ SIAM MAPPED ของ อาจารย์ธงชัย วินิจจะกูล จำได้อย่างรางเลือนว่า การนิยามปริมณฑลเกี่ยวกับ ‘ความเป็นไทย’ นั้นยาก จึงมีความพยายามที่จะนิยามปริมณฑลของความไม่เป็นไทย (Un-Thai) ให้ได้ คล้ายๆ กับกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ไม่เป็นอเมริกัน (the Un-American Activities legislation) นอกจากนี้ ยังมีการพูดเรื่อง ‘ความเป็นอื่น’ (otherness) ด้วย ที่สุดแล้ว สำหรับผู้เขียนนั้นเห็นว่า ความเป็นไทยเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่น่าติดตาม และเป็นหัวข้อถกเถียงที่สนุกหัวข้อหนึ่ง

3) วาระโลก 2020
ณ ปี 2015 โลกในวันนี้สนทนากันด้วยไวยากรณ์แบบใด แล้วโลกในวันหน้า 2020 จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง การรวมกลุ่มประเทมีนัยสำคัญอย่างไร ทำไมต้องเปิดหน้า แต่ต้องอย่าลืมปิดหลัง อีเวนท์กีฬาระดับโลกจะทำให้เราต้องออกแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใด วาระโลกในปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ลองเปิดอ่านดูภายในเล่ม

4) 3 Men and a journey
ของขวัญปีใหม่ที่เราตั้งใจมอบให้ในปีนี้ คือ พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มเล็ก ชื่อ 3 Men and a journey เป็นการรวมบทความเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อการท่องเที่ยวของ 3 หนุ่ม คือ โตมร ศุขปรีชา, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ และ วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ เดิมทีเราตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า ‘สามชายขายวัฒนธรรม’ แต่เกรงว่าจะมีการตีความไปไกลเกินชื่อ และเกรงว่าจะดังเปรี้ยงปร้างตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน จึงตัดสินใจใช้ชื่อ 3 Men and a journey

สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน ได้เจอนั่น เจอนี่ ตลอดปี 2558

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
บรรณาธิการ


อ่านต่อ

ดาวน์โหลด PDF file คลิกที่นี่
 
ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์