ปฎิทินกิจกรรม

การเสวนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1/2559 "What a girl wants"

วันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 19:04 น.
 698
UploadImage

 
กำหนดการ..
การเสวนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1/2559 " What a girl wants "


วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องสมุด ททท. ชั้น M

เวลา 13.30-14.00 น.     ลงทะเบียน
เวลา 14.00-15.00 น.     เปิดการเสวนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1/2559
                                      เรื่อง What a girl wants
                                      กาญจนา พันธุเตชะ
                                      กาญจนา หงษ์ทอง
เวลา 15.30-15.50 น.      ถาม - ตอบ
เวลา 16.00 น.                ปิดการเสวนา

 
 
 

ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์