ข่าวสารห้องสมุด

ประกาศปิดห้องสมุด

วันที่ 26 ต.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
 517

เนื่องจากห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีกำหนดการตรวจสอบหนังสือประจำปี
ระหว่างวันที่ 14 พ.ย.- 9 ธ.ค. 2559
งดยืม และคืน สื่อทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 2559
และเปิดให้บริการ 13 ธ.ค. 2559

 

ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์