ข่าวสารห้องสมุด

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

วันที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 11:24 น.
 7121ตลอดปี 2560 ททท. ไม่เน้นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปยาก
แต่จะเชิญชวนให้คนไทยหันกลับมองและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัว
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปเยือนมาแล้วในแง่มุมที่ลึกซึ้งขึ้น เข้าถึงชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความผูกพัน และรักแหล่งท่องเที่ยวของไทยมากขึ้นตามไปด้วย


ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์