ปฎิทินกิจกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Little Chiang Mai

วันที่ 08 ก.พ. 2560 เวลา 13:30 น.
 379
UploadImageUploadImage


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นี้  เวลา 13.30 - 16.00 น.  
ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Little Chiang Mai
ณ ห้องสมุดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชั้น M เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 
ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์