ปฎิทินกิจกรรม

“เรไร ไปเที่ยว”

วันที่ 08 มิ.ย. 2560 เวลา 16:12 น.
 686

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “เรไร ไปเที่ยว”
โดย

เชิญวิทยากรจากภายนอก คุณชนิดา สุวีรานนท์ พร้อมบุตสาว ด.ญ.เรไร สุวีรานนท์
เจ้าของผลงานพ็อกเกตบุ๊ก เรไร รายวัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
การท่องเที่ยวแบบครอบครัว 
 

UploadImage
 

       จึงขอเรียนเชิญพนักงาน และลูกจ้าง ททท. ทุกท่านเข้าร่วมฟังการเสวนา “เรไร ไปเที่ยว”
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๐๐น. ณ ห้องสมุด ททท.

 

UploadImage

UploadImage


ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์