ปฎิทินกิจกรรม

“เรไร ไปเที่ยว”

วันที่ 08 มิ.ย. 2560 เวลา 16:12 น.
 67

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “เรไร ไปเที่ยว”
โดย

เชิญวิทยากรจากภายนอก คุณชนิดา สุวีรานนท์ พร้อมบุตสาว ด.ญ.เรไร สุวีรานนท์
เจ้าของผลงานพ็อกเกตบุ๊ก เรไร รายวัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
การท่องเที่ยวแบบครอบครัว 
 

UploadImage
 

       จึงขอเรียนเชิญพนักงาน และลูกจ้าง ททท. ทุกท่านเข้าร่วมฟังการเสวนา “เรไร ไปเที่ยว”
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๐๐น. ณ ห้องสมุด ททท.

 

UploadImage

UploadImage


ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์