ข่าวสารห้องสมุด

งานเสวนา “Gastrolosophy” โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา

วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 16:35 น.
 426
ททท.ได้กำหนดให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018" โดยปีนี้ชูธีมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ห้องสมุด ททท. จึงได้จัดเสวนา "Gastrolosophy ปรัชญากับอาหาร"  โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาเวศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่นในหลายสาขาวิชา ทั้งการเมือง ปรัชญา ประวัติศาสตร์ไปจนถึงเรื่องอาหารอย่างลึกซึ้ง 
ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์