ข่าวสารห้องสมุด

งานเสวนา Tourism Trend Talk หัวข้อ "Chao Phraya for All ?"

วันที่ 06 ธ.ค. 2561 เวลา 15:07 น.
 471

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา งานวิชาการ ได้จัดงานเสวนาภายในห้องสมุด ในหัวข้อ "Chao Phraya for All ?"

โดยมีวิทยากรภายนอก คือ รศ. ชาตรี ประกิตนนทการ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศา่สตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนอกจากเป็นอาจารย์แล้ว ยังเป็นนักเขียนบทความทางวิชาการ และหนังสือ ที่น่าสนใจมากมาย มาพูดคุยเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย แต่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด เพื่อใคร เพื่อเราทุกคนหรือไม่ ? 

UploadImage 
UploadImage


 
ร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนาเว็บไชต์